TYÖRIKOKSET

Mikäli teitä epäillään työturvallisuusrikoksesta tai muusta työrikoksesta, me osaamme auttaa.


Yritysvakuutus korvaa yleensä lakimieskulut

Työturvallisuusrikoksesta tai työsyrjinnästä voivat joutua vastuuseen myös yrityksen johto tai muu henkilöstö henkilökohtaisesti. Useimpiin yritysvakuutuksiin kuuluu kuitenkin oikeusturvaosa, joka kattaa lakimieskulut työrikostapauksissa.

Mikä on työrikos?

Työrikoksia ovat nimensä mukaisesti sellaiset rikokset, joilla on jokin liityntä työhön. Työrikoksina kysymykseen voivat tulla esimerkiksi:
  • Työturvallisuusrikos
  • Työsyrjintä ja kiskonnantapainen työsyrjintä
  • Työaikasuojelurikos
  • Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö
  • Työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen
  • Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen

Työturvallisuusrikos ja työsyrjintä

Työturvallisuusrikoksesta saattaa olla kyse silloin, kun työnantaja tai työnantajan edustaja joko tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai laiminlyö niiden noudattamisen.

Työsyrjinnästä taas voi olla kyse silloin, kun työnantaja tai työnantajan edustaja työnhakuvaiheessa tai myöhemmin työsuhteen aikana asettaa työnhakijan/työntekijän epäedulliseen asemaan ilman painavaa, hyväksyttävää syytä.

Yhteys lakimieheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

Työrikoksia koskevat syytteet ovat vakavia, sillä niihin sisältyy yleensä sakkovaatimuksen lisäksi myös vahingonkorvausvaatimuksia sekä yrityksen henkilöstöön kohdistuvia henkilökohtaisia rangaistusseuraamuksia.

Työrikosasioissa kannattaakin aina ottaa yhteys lakimieheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Asiamieheksi kannattaa valita lakimies, jolla on vahva osaaminen  työoikeuden lisäksi rikosoikeudesta ja oikeudenkäynneistä. Kaikki kolme kuuluvat toimistomme erityisosaamisalueisiin.

Kuinka autamme teitä työrikosasiassa

Kun asiakas on ottanut meihin yhteyttä työrikosepäilyä koskevassa asiassa, avustamme häntä poliisikuulusteluista lähtien kokonaisvaltaisesti koko prosessin ajan. Näin turvaamme, että asiakas itse voi keskittyä olennaisimpaan, eli liiketoimintansa ja työnsä mahdollisimman sujuvaan jatkamiseen.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • esitutkinnassa avustaminen, kuten kuulusteluihin valmistautuminen ja osallistuminen sekä loppulausuntojen laatiminen
  • asiakkaan edustaminen oikeudenkäynnissä
  • työsuojeluviranomaisten yhteydenottoihin vastaaminen.

Yritysvakuutuksiin kuuluva oikeusturvaosuus kattaa lakimieskulut myös työrikosasioissa. Ottakaa yhteyttä, ja pyytäkää tilannettanne koskeva maksuton alkukartoitus.

Jussi Sippola, OTM, AL, puh. 045 351 6065, jussi.sippola@premilex.fi


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
× Lähetä viesti!