Warning: Creating default object from empty value in /home/u472253338/domains/premilex.fi/public_html/wp-content/themes/oshin/ReduxFramework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Kokemus – Premilex

Kokemus

[special_sub_title title_content= ”Meillä on satojen oikeudenkäyntien ja sopimusneuvottelujen tuoma kokemus. Alla merkittävimpiä viimeaikaisia toimeksiantojamme. Hekin luottavat meihin!” font_size= ’{”d”:”26″}’ title_color= ”rgba(24,43,24,1)” title_alignment= ”center” max_width= ”60” margin_bottom= ’{”d”:”10″}’ hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”fqoz11zf8e5g0xp7”][/special_sub_title]
 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa yritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2022.

 • Premilex avustaa jätteenkäsittelyä harjoittavaa yritystä vuokrasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2022.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa yritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2022.

 • Premilex avustaa työvoiman vuokrausta harjoittavaa yritystä palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, 2022.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa yritystä urakkariidassa, 2022.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa yritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2022.

 • Premilex avustaa työvoiman vuokrausta harjoittavaa yritystä työvoiman vuokrausta koskevaan sopimukseen liittyvässä riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivan yhtiön osakasta yhtiön osakkaiden välisessä riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa yritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa kiinteistönhuoltoa harjoittavaa yritystä työvoiman vuokrausta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa henkilöautojen vähittäiskauppaa harjoittavaa asiakasyritystä ajoneuvon kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä laskusaatavia ja palvelutilausta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä kiinteistön kaupan esisopimusta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkariitaa koskevassa asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä häätöasiassa, 2020.

 • Premilex avustaa maanrakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex konsultoin maalausalalla toimivaa asiakasyritystä sopimusasiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa yritysasiakasta irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa kuljetusalan yritystä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa konsultointiyhtiötä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa sijoitusyhtiötä yrityskaupan toteuttamisessa, 2020.

 • Premilex avustaa muotoilualan yritystä yritystoiminnan uudelleenjärjestelyssä, 2020.

 • Premilex avustaa urakoitsijaa tilaajan maksuvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa urakoitsijaa tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa urakoitsijaa tilaajan maksuvelvollisuuden laminlyöntiä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa omakotitalon rakennusprojektissa vastaavana työnjohtajana toiminutta yritystä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteen päättymistä koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä irtaimen kauppaa sekä palvelujen toimittamista koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasta intresseiltään merkittävässä vahingonkorvausasiassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä yritysjärjestelyn toteuttamisessa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteesta johtuvia saatavia ja työntekijän palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä rakennusprojektia koskevan sopimuksen laadinnassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasta ns. KATISKA – jutussa. 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työntekijän työsuhteen päättämistä ja työntekijän palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa kuljetusalalla toimivaa asiakasyritystä palvelusopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa kuljetusalalla toimivaa asiakasyritystä palvelusopimuksesta johtuvia saatavia koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa kuljetusalalla toimivaa asiakasyritystä ajoneuvon kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä henkilöstön vuokrausta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä kiinteistön kauppaa ja vuokrasopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasta irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa työvoiman vuokrausta harjoittavaa asiakasyritystä yhteistyösopimuksen päättämistä ja uuden sopimuksen solmimista koskevassa riita-asiassa 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työntekijän työsuhteen päättämistä ja työntekijän palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa 2020.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasta talousrikosta koskevassa oikeudenkäynnissä, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasta liikennevahinkoa koskevassa asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä yrityssaneerauksessa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasta talousrikosta koskevassa oikdeunkäynnissä, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasta urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa pelialalla toimivaa asiakasyritystä saatavan perinnässä, 2019.

 • Premilex avustaa työvoiman vuokrausta harjoittavaa asiakasyritystä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa rakennusalanyritystä sopimusriidassa kiinteistöosakeyhtiötä vastaan, 2019.

 • Premilex toimii selvitysmiehenä erään julkisen konsernin tytäryhtiössä, 2019.

 • Premilex avustaa laivanrakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa ikkunasaneerauksia suorittavaa asiakasyritystä urakkasopimuksen purkua ja laskusaatavia koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimuksen perusteetonta purkua koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex edustaa pelialalla toimivaa asiakasyritystä vuokrasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex avusti putkisaneerausalan yritystä yrityssaneeraushakemuksen laadinnassa, 2019.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi ulkomaista perintäyhtiötä satojen tuhansien eurojen laskusaatavien perimisessä oikeusteitse Kymenlaakson käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex avustaa ravintolaliiketoimintaa harjoittavaa asiakasyritystä terassiluvan epäämistä koskevassa hakemusasiassa, 2019.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex avusti kotimaista monialayritystä yrityskaupassa, 2019.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi ulkomaista henkilöstönvuokrausyritystä työsuhdetta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Asiassa saatiin aikaan sovinto asiakkaallemme erittäin edullisin ehdoin ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä, 2019.

 • Premilex laati rakennusyhtiölle useita vakiosopimuksia ja tarjosi konsultaatiota sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työrikosta koskevassa asiassa hovioikeudessa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä kahdessa työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä takaisinsaantia koskevassa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex edusti menestyksekkäästi putkisaneerausalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskeneessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa. Onnistuimme turvaamaan sovintoteitse asiakkaallemme merkittävän sovintosumman jo ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä, 2019.

 • Premilex laati maineikkaalle valaisimia kehittävälle asiakasyritykselle T&K-sopimuksen sekä tarjosi sopimusasioihin liittyvää konsultaatiota, 2018.

 • Premilex edusti asianomistajana ollutta rakennusalan yhtiötä rikosasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2018.

 • Premilex huolehti velkojana toimineen asiakasyrityksen etujen toteutumisesta käräjäoikeudessa, 2018.

 • Premilex avusti asunto-osakeyhtiötä riita-asiassa, jossa oli kyse kansainvälisen laitevalmistajan toimittamassa putkiston liitinosassa ilmenneestä viasta ja vian kiinteistölle aiheuttamasta vahingosta. Riita-asia saatiin sovittua ilman oikeudenkäyntiä asiakkaamme kannalta hyvin myönteisin ehdoin, 2018.

 • Premilex avusti äitiysvapaalta palaamassa ollutta asiakastamme työsuhteen päättämissopimusta koskeneissa neuvotteluissa suurta pörssiyhtiötä vastaan. Asiakkaallemme myönnettiin lopulta 6 kuukauden palkkaa vastaava sovintosumma, 2018.

 • Premilex laati turvallisuusalalla toimivalle asiakasyritykselle osakassopimuksen esisopimuksen, osakassopimuksen sekä tarjosi sopimusoikeudellista konsultaatiota sopimusasioissa, 2018.

 • Premilex edustaa ulkomaista rakennusyhtiötä yhtiön verotuksen oikaisua koskevassa asiassa Helsingin hallinto-oikeudessa, 11/2018.

 • Premilex avusti kahta siivousalalla työskentelevää asiakasta palkkasaatavia koskeneessa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus ratkaisi asian päämiestemme hyväksi, 2018.

 • Premilex toimi selvitysmiehenä rakennusalalla toimineessa asiakasyrityksessä, 2018.

 • Premilex avusti kahta myymälätyöntekijää perusteetonta irtisanomista koskeneessa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus ratkaisi asian päämiestemme hyväksi, 2018.

 • Premilex edusti velallista asiakasta sovintoneuvotteluissa, joissa onnistuimme saavuttamaan päämiehemme kannalta edullisen sovintosopimuksen, 2018.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi kuolinpesän osakasta testamentin moitetta koskeneessa oikeudenkäynnissä, 2018.

 • Premilex avusti kuljetusalalla työskentelevää asiakasta riita-asiassa käräjäoikeudessa. Työantaja tuomittiin suorittamaan asiakkaallemme tuntuva korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, 2018.

 • Premilex edusti liikenneturvallisuuden vaarantamisesta syytettyä kuljetusalan yrittäjää käräjä- ja hovioikeuksissa. Asiakkaamme selvisi asiasta lopulta päiväsakoilla, 2018.

 • Premilex toimi selvitysmiehenä rakennusalalla toimivassa asiakasyrityksessä, 2018.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi kahta kuljetusalalla työskentelevää asiakastamme työoikeudellisessa riita-asiassa käräjäoikeudessa. Vastapuoli tuomittiin lopulta suorittamaan asiakkaillemme korvaukset työsuhteen päättämisestä ja maksamattomista palkoista, 2018.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi ulkomaista perintätoimistoa merkittävien laskusaatavien oikeudellisessa perimisessä suomalaisessa käräjäoikeudessa, 2018.

 • Premilex edusti menestyksekkäästi konepajayhtiötä laskusaatavien oikeudellisessa perinnässä, 2018.

 • Premilex tarjosi kuljettajasopimuksiin liittyvää konsultaatiota moottoriurheilualan yritykselle, 2018.

 • Premilex avusti ulkomaisen yhtiön Suomen sivuliikettä verotarkastuskertomuksen vastineen laadinnassa, 2018.

 • Premilex edustaa rakennusalan yhtiötä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2018.

 • Premilex edustaa rakennusyhtiötä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa kiinteistöosakeyhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, 2018.

 • Premilex tarjosi sähköurakointialalla toimivalle asiakasyritykselle konsultaatiota riita-asiassa, 2018.

 • Premilex avusti asiakasyritystä perusteettoman trattaprotestin selvittämisessä, 2018.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi taksialan yrittäjää työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 2018.

 • Premilex avustaa suomalaista yrittäjää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, 2018.

 • Premilex edustaa kiinteistön tilaajaa sopimusriidassa rakennusyhtiötä vastaan Espoon käräjäoikeudessa, 2018.

Lakiongelma? Alkuneuvottelu on aina maksuton.

ota yhteyttä