Kokemus

Meillä on satojen oikeudenkäyntien ja sopimusneuvottelujen tuoma kokemus. Alla merkittävimpiä viimeaikaisia toimeksiantojamme. Hekin luottavat meihin!
 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa yritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2022.

 • Premilex avustaa jätteenkäsittelyä harjoittavaa yritystä vuokrasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2022.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa yritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2022.

 • Premilex avustaa työvoiman vuokrausta harjoittavaa yritystä palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, 2022.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa yritystä urakkariidassa, 2022.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa yritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2022.

 • Premilex avustaa työvoiman vuokrausta harjoittavaa yritystä työvoiman vuokrausta koskevaan sopimukseen liittyvässä riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivan yhtiön osakasta yhtiön osakkaiden välisessä riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa yritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa kiinteistönhuoltoa harjoittavaa yritystä työvoiman vuokrausta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa henkilöautojen vähittäiskauppaa harjoittavaa asiakasyritystä ajoneuvon kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä laskusaatavia ja palvelutilausta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä kiinteistön kaupan esisopimusta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, 2021.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkariitaa koskevassa asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä häätöasiassa, 2020.

 • Premilex avustaa maanrakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex konsultoin maalausalalla toimivaa asiakasyritystä sopimusasiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa yritysasiakasta irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa kuljetusalan yritystä irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa konsultointiyhtiötä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa sijoitusyhtiötä yrityskaupan toteuttamisessa, 2020.

 • Premilex avustaa muotoilualan yritystä yritystoiminnan uudelleenjärjestelyssä, 2020.

 • Premilex avustaa urakoitsijaa tilaajan maksuvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa urakoitsijaa tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteen perusteetonta päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa urakoitsijaa tilaajan maksuvelvollisuuden laminlyöntiä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa omakotitalon rakennusprojektissa vastaavana työnjohtajana toiminutta yritystä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteen päättymistä koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä irtaimen kauppaa sekä palvelujen toimittamista koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasta intresseiltään merkittävässä vahingonkorvausasiassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä yritysjärjestelyn toteuttamisessa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhteesta johtuvia saatavia ja työntekijän palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä rakennusprojektia koskevan sopimuksen laadinnassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasta ns. KATISKA – jutussa. 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työntekijän työsuhteen päättämistä ja työntekijän palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa kuljetusalalla toimivaa asiakasyritystä palvelusopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa kuljetusalalla toimivaa asiakasyritystä palvelusopimuksesta johtuvia saatavia koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa kuljetusalalla toimivaa asiakasyritystä ajoneuvon kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä henkilöstön vuokrausta koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä kiinteistön kauppaa ja vuokrasopimuksen päättämistä koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa asiakasta irtaimen kauppaa koskevassa riita-asiassa, 2020.

 • Premilex avustaa työvoiman vuokrausta harjoittavaa asiakasyritystä yhteistyösopimuksen päättämistä ja uuden sopimuksen solmimista koskevassa riita-asiassa 2020.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työntekijän työsuhteen päättämistä ja työntekijän palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa 2020.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasta talousrikosta koskevassa oikeudenkäynnissä, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä palvelusopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasta liikennevahinkoa koskevassa asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä yrityssaneerauksessa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasta talousrikosta koskevassa oikdeunkäynnissä, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasyritystä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa asiakasta urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa pelialalla toimivaa asiakasyritystä saatavan perinnässä, 2019.

 • Premilex avustaa työvoiman vuokrausta harjoittavaa asiakasyritystä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa rakennusalanyritystä sopimusriidassa kiinteistöosakeyhtiötä vastaan, 2019.

 • Premilex toimii selvitysmiehenä erään julkisen konsernin tytäryhtiössä, 2019.

 • Premilex avustaa laivanrakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex avustaa ikkunasaneerauksia suorittavaa asiakasyritystä urakkasopimuksen purkua ja laskusaatavia koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimuksen perusteetonta purkua koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex edustaa pelialalla toimivaa asiakasyritystä vuokrasopimusta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex avusti putkisaneerausalan yritystä yrityssaneeraushakemuksen laadinnassa, 2019.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi ulkomaista perintäyhtiötä satojen tuhansien eurojen laskusaatavien perimisessä oikeusteitse Kymenlaakson käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex avustaa ravintolaliiketoimintaa harjoittavaa asiakasyritystä terassiluvan epäämistä koskevassa hakemusasiassa, 2019.

 • Premilex avustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex avusti kotimaista monialayritystä yrityskaupassa, 2019.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi ulkomaista henkilöstönvuokrausyritystä työsuhdetta koskeneessa riita-asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Asiassa saatiin aikaan sovinto asiakkaallemme erittäin edullisin ehdoin ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä, 2019.

 • Premilex laati rakennusyhtiölle useita vakiosopimuksia ja tarjosi konsultaatiota sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä työrikosta koskevassa asiassa hovioikeudessa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä kahdessa työsuhdetta koskevassa riita-asiassa Helsingin hovioikeudessa, 2019.

 • Premilex edustaa rakennusalalla toimivaa asiakasyritystä takaisinsaantia koskevassa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2019.

 • Premilex edusti menestyksekkäästi putkisaneerausalalla toimivaa asiakasyritystä urakkasopimusta koskeneessa riita-asiassa Vantaan käräjäoikeudessa. Onnistuimme turvaamaan sovintoteitse asiakkaallemme merkittävän sovintosumman jo ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä, 2019.

 • Premilex laati maineikkaalle valaisimia kehittävälle asiakasyritykselle T&K-sopimuksen sekä tarjosi sopimusasioihin liittyvää konsultaatiota, 2018.

 • Premilex edusti asianomistajana ollutta rakennusalan yhtiötä rikosasiassa Helsingin käräjäoikeudessa, 2018.

 • Premilex huolehti velkojana toimineen asiakasyrityksen etujen toteutumisesta käräjäoikeudessa, 2018.

 • Premilex avusti asunto-osakeyhtiötä riita-asiassa, jossa oli kyse kansainvälisen laitevalmistajan toimittamassa putkiston liitinosassa ilmenneestä viasta ja vian kiinteistölle aiheuttamasta vahingosta. Riita-asia saatiin sovittua ilman oikeudenkäyntiä asiakkaamme kannalta hyvin myönteisin ehdoin, 2018.

 • Premilex avusti äitiysvapaalta palaamassa ollutta asiakastamme työsuhteen päättämissopimusta koskeneissa neuvotteluissa suurta pörssiyhtiötä vastaan. Asiakkaallemme myönnettiin lopulta 6 kuukauden palkkaa vastaava sovintosumma, 2018.

 • Premilex laati turvallisuusalalla toimivalle asiakasyritykselle osakassopimuksen esisopimuksen, osakassopimuksen sekä tarjosi sopimusoikeudellista konsultaatiota sopimusasioissa, 2018.

 • Premilex edustaa ulkomaista rakennusyhtiötä yhtiön verotuksen oikaisua koskevassa asiassa Helsingin hallinto-oikeudessa, 11/2018.

 • Premilex avusti kahta siivousalalla työskentelevää asiakasta palkkasaatavia koskeneessa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus ratkaisi asian päämiestemme hyväksi, 2018.

 • Premilex toimi selvitysmiehenä rakennusalalla toimineessa asiakasyrityksessä, 2018.

 • Premilex avusti kahta myymälätyöntekijää perusteetonta irtisanomista koskeneessa asiassa Helsingin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus ratkaisi asian päämiestemme hyväksi, 2018.

 • Premilex edusti velallista asiakasta sovintoneuvotteluissa, joissa onnistuimme saavuttamaan päämiehemme kannalta edullisen sovintosopimuksen, 2018.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi kuolinpesän osakasta testamentin moitetta koskeneessa oikeudenkäynnissä, 2018.

 • Premilex avusti kuljetusalalla työskentelevää asiakasta riita-asiassa käräjäoikeudessa. Työantaja tuomittiin suorittamaan asiakkaallemme tuntuva korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, 2018.

 • Premilex edusti liikenneturvallisuuden vaarantamisesta syytettyä kuljetusalan yrittäjää käräjä- ja hovioikeuksissa. Asiakkaamme selvisi asiasta lopulta päiväsakoilla, 2018.

 • Premilex toimi selvitysmiehenä rakennusalalla toimivassa asiakasyrityksessä, 2018.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi kahta kuljetusalalla työskentelevää asiakastamme työoikeudellisessa riita-asiassa käräjäoikeudessa. Vastapuoli tuomittiin lopulta suorittamaan asiakkaillemme korvaukset työsuhteen päättämisestä ja maksamattomista palkoista, 2018.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi ulkomaista perintätoimistoa merkittävien laskusaatavien oikeudellisessa perimisessä suomalaisessa käräjäoikeudessa, 2018.

 • Premilex edusti menestyksekkäästi konepajayhtiötä laskusaatavien oikeudellisessa perinnässä, 2018.

 • Premilex tarjosi kuljettajasopimuksiin liittyvää konsultaatiota moottoriurheilualan yritykselle, 2018.

 • Premilex avusti ulkomaisen yhtiön Suomen sivuliikettä verotarkastuskertomuksen vastineen laadinnassa, 2018.

 • Premilex edustaa rakennusalan yhtiötä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, 2018.

 • Premilex edustaa rakennusyhtiötä urakkasopimusta koskevassa riita-asiassa kiinteistöosakeyhtiötä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, 2018.

 • Premilex tarjosi sähköurakointialalla toimivalle asiakasyritykselle konsultaatiota riita-asiassa, 2018.

 • Premilex avusti asiakasyritystä perusteettoman trattaprotestin selvittämisessä, 2018.

 • Premilex avusti menestyksekkäästi taksialan yrittäjää työsuhdetta koskevassa riita-asiassa, 2018.

 • Premilex avustaa suomalaista yrittäjää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, 2018.

 • Premilex edustaa kiinteistön tilaajaa sopimusriidassa rakennusyhtiötä vastaan Espoon käräjäoikeudessa, 2018.

Lakiongelma? Alkuneuvottelu on aina maksuton.

ota yhteyttä
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
× Lähetä viesti!