VÄLIMIESMENETTELY

Ottakaa avuksenne välimiesmenettelyn asiantuntija. Lakimieskulut yrityksenne oikeusturvavakuutuksesta.


Jos yrityksenne on ajautunut sellaiseen riitatilanteeseen, joka sopimuksen perusteella tulee ratkaista välimiesoikeudessa, on syytä hankkia avustajaksi juristi, joka tuntee sopimusjuridiikan lisäksi tarkasti myös välimiesmenettelyyn sovellettavat lait ja välityslautakunnan säännöt. Nämä kuuluvat toimistomme erityisosaamiseen. Huomatkaa, että lakimieskulut välimiesmenettelyssä ovat lähtökohtaisesti katettavissa yrityksenne oikeusturvavakuutuksesta.

Mitä on välimiesmenettely?

Välimiesmenettely eli arbitraatio on vaihtoehtoinen riidanratkaisumenetelmä, joka eroaa tavallisesta, käräjäoikeudessa käytävästä oikeudenkäynnistä monella tapaa. Välimiesmenettelyssä asian ratkaisee osapuolten itse valitsema yksityinen “tuomari” eli välimies. Asianosaisilla on siis mahdollisuus valita välimieheksi kulloiseenkin riitakysymykseen erikoistunut asiantuntija. Välimiesten lukumäärä on tyypillisesti yksi tai kolme.

Välimiesmenettely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen

Osapuolet ovat voineet sopia esimerkiksi kirjallisessa välityssopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä siitä, että niiden väliset mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välityssopimus on tyypillisesti muun sopimuksen osana oleva pykälä, eli ns. välityslauseke. Välityssopimus tai -lauseke velvoittaa sopimuksen osapuolen osallistumaan sopimukseen liittyvän riidan ratkaisemiseen nimenomaan välimiesmenettelyssä, mikäli toinen osapuoli tätä vaatii. On melko tavallista, että yritysten välisiin sopimuksiin sisällytetään välityslauseke, ymmärtämättä täysin sen vaikutusta.

Välityslausekkeita käytetään yleisesti esimerkiksi urakkasopimuksissa, konsulttisopimuksissa, osakassopimuksissa sekä jakelusopimuksissa. Välimiesmenettely on mahdollinen vaihtoehto sellaisissa riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu. Sen sijaan rikosasioita ei voida ratkaista välimiesmenettelyssä.

Yritysvakuutuksiin kuuluva oikeusturvaosuus kattaa lakimieskulut myös välimiesmenettelyssä. Ottakaa yhteyttä, ja pyytäkää tilannettanne koskeva maksuton alkukartoitus.

Antti Sippola, OTM, puh. 045 269 8891, antti.sippola@premilex.fi


  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from - Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from - Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from - Google
  × Lähetä viesti!