[special_heading title_content= ”VÄLIMIESMENETTELY” title_color= ”” h_tag= ”h2” subtitle_spl_font= ”1” disable_separator= ”0” separator_style= ”0” icon_name= ”oshine_diamond” icon_color= ’{”id”:”palette:0″,”color”:”#000000″}’ separator_color= ”#efefef” separator_thickness= ”1” separator_width= ”40” separator_pos= ”0” title_align= ”center” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”HJggX_gHV”]

Ottakaa avuksenne välimiesmenettelyn asiantuntija. Lakimieskulut yrityksenne oikeusturvavakuutuksesta.

[/special_heading]

Jos yrityksenne on ajautunut sellaiseen riitatilanteeseen, joka sopimuksen perusteella tulee ratkaista välimiesoikeudessa, on syytä hankkia avustajaksi juristi, joka tuntee sopimusjuridiikan lisäksi tarkasti myös välimiesmenettelyyn sovellettavat lait ja välityslautakunnan säännöt. Nämä kuuluvat toimistomme erityisosaamiseen. Huomatkaa, että lakimieskulut välimiesmenettelyssä ovat lähtökohtaisesti katettavissa yrityksenne oikeusturvavakuutuksesta.

Mitä on välimiesmenettely?

Välimiesmenettely eli arbitraatio on vaihtoehtoinen riidanratkaisumenetelmä, joka eroaa tavallisesta, käräjäoikeudessa käytävästä oikeudenkäynnistä monella tapaa. Välimiesmenettelyssä asian ratkaisee osapuolten itse valitsema yksityinen ”tuomari” eli välimies. Asianosaisilla on siis mahdollisuus valita välimieheksi kulloiseenkin riitakysymykseen erikoistunut asiantuntija. Välimiesten lukumäärä on tyypillisesti yksi tai kolme.

Välimiesmenettely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen

Osapuolet ovat voineet sopia esimerkiksi kirjallisessa välityssopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä siitä, että niiden väliset mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välityssopimus on tyypillisesti muun sopimuksen osana oleva pykälä, eli ns. välityslauseke. Välityssopimus tai -lauseke velvoittaa sopimuksen osapuolen osallistumaan sopimukseen liittyvän riidan ratkaisemiseen nimenomaan välimiesmenettelyssä, mikäli toinen osapuoli tätä vaatii. On melko tavallista, että yritysten välisiin sopimuksiin sisällytetään välityslauseke, ymmärtämättä täysin sen vaikutusta.

Välityslausekkeita käytetään yleisesti esimerkiksi urakkasopimuksissa, konsulttisopimuksissa, osakassopimuksissa sekä jakelusopimuksissa. Välimiesmenettely on mahdollinen vaihtoehto sellaisissa riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu. Sen sijaan rikosasioita ei voida ratkaista välimiesmenettelyssä.

[special_heading3 title_content= ”Yritysvakuutuksiin kuuluva oikeusturvaosuus kattaa lakimieskulut myös välimiesmenettelyssä. Ottakaa yhteyttä, ja pyytäkää tilannettanne koskeva maksuton alkukartoitus.” h_tag= ”h3” title_color= ”” sub_title1= ”” sub_title2= ”Antti Sippola, OTM, puh. 045 269 8891, antti.sippola@premilex.fi” top_caption_color= ”#757575” bottom_caption_color= ”#757575” top_caption_size= ”” bottom_caption_size= ”32” top_caption_font= ”h6” bottom_caption_font= ”special” top_caption_separator_color= ”#efefef” bottom_caption_separator_color= ”#efefef” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”rkbzN_gSE”][/special_heading3]