PALKKASAATAVAT

Palkkaa ja sen lisiä koskevia säännöksiä on sekä työlainsäädännössä, että työehtosopimuksissa. Mikäli palkkaa ei ole maksettu mainittujen normien mukaan saattaa työntekijä kohdistaa yritykseen vaatimuksia. Vaatimukset voidaan yleensä torjua huolellisesti laadituilla työsopimuksilla, työsuhteen aikaisella dokumentaatiolla sekä nopeasti vaatimuksiin reagoimalla. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin turvaamme oikeutesi!

Vähimmäispalkat

Monilla aloilla on voimassa yleissitova työehtosopimus, jonka ehtoja työnantajan on noudatettava, mikäli työntekijä suorittaa työehtosopimusta vastaavaa työtä. Työehtosopimusta on noudatettava riippumatta siitä kuuluuko työnantaja tai työntekijä työmarkkinajärjestöön.
Työehtosopimuksissa yleensä määräykset vähimmäispalkoista, joita työntekijöille on maksettava. Vähimmäispalkan määrä vaihtelee yleensä työntekijän kokemuksen mukaan. Vähimmäispalkka määritetään niiden tietojen perusteella, jotka työntekijä antaa työnantajalle työhönottotilanteessa. Myöhempien riitaisuuksien välttämiseksi on hyvä dokumentoida, mitä tietoja työntekijä antoi työkokemuksestaan ja osaamisestaan silloin, kun työsuhde solmittiin sekä millaista osaamista työntekijä on osoittanut työsuhteen aikana.

Mikäli työntekijä kohdistaa työehtosopimuksen vähimmäispalkkaan koskevia vaatimuksia yritykseenne, ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Palkanlisät

Työehtosopimuksissa määrätään usein palkanlisistä, joita yrityksen on maksettava työntekijälle määrättyjen ehtojen täyttyessä. Palkanlisiä ei yleensä saa sisällyttää tuntipalkkaan, vaan ne on maksettava erillisenä palkanlisänä. 

Mikäli työntekijän työaika ylittää työehtosopimuksen tai työntekijän työsopimuksen määrittämän säännöllisen työajan, on työntekijälle maksettava ylityökorvausta. Työntekijällä on kuitenkin oikeus ylityökorvauksiin vain, jos ylityöt tehdään työnantajan aloitteesta ja suostumuksella. Jotta myöhemmiltä riittaisuuksilta vältytään, on hyvä sopia kirjallisesti siitä, minkälaisin ehdoin ylityötä voidaan teettää sekä dokumentoida tarkasti ne kerrat, kun työssä on ollut kysymys työnantajan aloitteesta tehtävästä ylityöstä.

Mikäli työntekijä kohdistaa palkanlisiin koskevia vaatimuksia yritykseenne, ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Odotusajan palkka

Työntekijän työsuhteesta johtuvat saatavat on maksettava työsuhteen päättymispäivään mennessä. Mikäli työntekijän palkkasaatavia ei ole maksettu työsuhteen viimeiseen päivään mennessä, voi työntekijä vaatia palkkaa odotuspäiviltä, kuitenkin enintään kuudelta kalenteripäivältä.

Jos työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa on sovittu, että palkanmaksu tapahtuu muuna ajankohtana kuin palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, voidaan loppupalkka maksaa tuona ajankohtana. Tällöin työntekijälle ei synny oikeutta odotusajan palkkaan. 

Mikäli työntekijä kohdistaa odotusajan palkkaan koskevia vaatimuksia yritykseenne, ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Ottakaa yhteyttä, ja pyytäkää tilannettanne koskeva maksuton alkukartoitus.

Antti Sippola, OTM, puh. 045 269 8891, antti.sippola@premilex.fi


  Privacy Settings
  We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
  Youtube
  Consent to display content from Youtube
  Vimeo
  Consent to display content from Vimeo
  Google Maps
  Consent to display content from Google
  × Lähetä viesti!