[special_heading title_content= ”VUOKRAN ALENTAMINEN KORONATILANTEESSA – MAKSUTON ALKUNEUVONTA” title_color= ”” h_tag= ”h2” subtitle_spl_font= ”1” disable_separator= ”0” separator_style= ”0” icon_name= ”oshine_diamond” icon_color= ’{”id”:”palette:0″,”color”:”#000000″}’ separator_color= ”#efefef” separator_thickness= ”1” separator_width= ”40” separator_pos= ”0” title_align= ”center” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”HJggX_gHV”]

Mikäli yrityksenne ei kykene selviytymään vuokranmaksusta koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi, on yrityksellänne oikeus vaatia vuokran kohtuullistamista. Ottakaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen tilanteenne maksutonta alkukartoitusta varten.

[/special_heading]

Liikehuoneiston vuokran määrää koskevaa ehtoa voidaan sovitella, mikäli se kohtuuton. Kohtuuttomuutta arvioitaessa on otettava huomioon sopimuksen osapuolten asema sekä vallitsevat olosuhteet. Koronapandemia sekä sen pysäyttämiseksi määrätyt poikkeustoimet voivat aiheuttaa sen, että vuokraa koskeva ehto on muuttunut kohtuuttomaksi. Tällöin vuokralaisella voi olla mahdollisuus saada vuokraa alennettua.
Lakiasiaintoimisto Premilex Oy avustaa asiakasta vuokran kohtuullistamista koskevan vaatimuksen laatimisessa. Mikäli vuokranantaja kieltäytyy alentamasta vuokraa, voidaan vuokran kohtuullistamista vaatia tuomioistuimessa. Vuokranantajalla ei lähtökohtaisesti ole oikeutta päättää vuokrasopimusta sinä aikana, kun asia on tuomioistuimen käsiteltävänä.
[special_heading3 title_content= ”Yritysvakuutuksiin kuuluva oikeusturva kattaa yleensä lakimieskulut liikehuoneiston vuokraa koskevissa erimielisyyksissä. Ottakaa yhteyttä, ja pyytäkää tilannettanne koskeva maksuton alkukartoitus.” h_tag= ”h3” title_color= ”” sub_title1= ”” sub_title2= ” Antti Sippola, OTM, puh. 045 269 8891, antti.sippola@premilex.fi” top_caption_color= ”#757575” bottom_caption_color= ”#757575” top_caption_size= ”” bottom_caption_size= ”30” top_caption_font= ”h6” bottom_caption_font= ”special” top_caption_separator_color= ”#efefef” bottom_caption_separator_color= ”#efefef” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”rkbzN_gSE”][/special_heading3]