Työsuhteen päättäminen

Mikäli yrityksen on päätettävä työntekijän työsuhde, on yrityksen syytä varmistua päättämisperusteiden asianmukaisuudesta sekä menettelysäännösten noudattamisesta.
Näin varmistat sen, että työntekijä ei ole myöhemmin oikeutettu saamaan korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä
[special_heading title_content= ”TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN” title_color= ”” h_tag= ”h2” subtitle_spl_font= ”1” disable_separator= ”0” separator_style= ”0” icon_name= ”oshine_diamond” icon_color= ’{”id”:”palette:0″,”color”:”#000000″}’ separator_color= ”#efefef” separator_thickness= ”1” separator_width= ”40” separator_pos= ”0” title_align= ”center” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”HJggX_gHV”]

Mikäli yrityksen on päätettävä työntekijän työsuhde, on yrityksen syytä varmistua päättämisperusteiden asianmukaisuudesta sekä menettelysäännösten noudattamisesta.
Näin varmistat sen, että työntekijä ei ole myöhemmin oikeutettu saamaan korvauksia työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

[/special_heading]

Kun päätät työntekijän työsuhteen, on sinun varmistuttava siitä, että päättämiselle on työsopimuslain mukainen peruste sekä siitä, että päättäminen on tehty työsopimuslain mukaisten menettelysäännösten mukaan. Mikäli työntekijän työsuhde päätetään lainvastaisesti, voi työntekijällä olla oikeus 3 – 24 kuukauden palkkaan. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, jotta voimme turvata oikeutesi työntekijän irtisanomiseen liittyvässä tilanteessa.

Työntekijä  voidaan irtisanoa ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanominen on mahdollista työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla ja työnantajayritykseen liittyvillä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Henkilöön liittyvät perusteet

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän työsopimuksen, mikäli työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Vähäinen työsuhteesta johtuvien velvoitteiden laiminlyöminen tai rikkominen, ei kuitenkaan ole hyväksyttävä irtisanomisperuste.

Työnantaja voi lisäksi irtisanoa työntekijän työsopimuksen, mikäli työntekijä ei enää kykene suoriutumaan työtehtävistään hänen työntekoedellytyksissään tapahtuneiden olennaisten muutosten vuoksi. Tällöinkin työnantajan on ensin selvitettävä, olisiko työntekijä mahdollista sijoittaa toisiin työtehtäviin.

Ennen kuin työnantaja voi irtisanoa työntekijän henkilökohtaisella perusteella, on työnantajan annettava työntekijälle varoitus ja riittävä mahdollisuus korjata virheellinen menettely.

Taloudelliset ja tuotannolliset perusteet

Työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä, mikäli tarjolla oleva työ on olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudellenjärjestelystä johtuvista syistä. Tarjolla olevan työn on vähennyttävä olennaisesti ja pysyvästi eli esimerkiksi vähäinen kausittainen vaihtelu ei oikeuta työnantajaa irtisanomaan työntekijää.

Työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa työntekijää, mikäli työntekijä voidaan kouluttaa toisiin työtehtäviin. Irtisanominen saattaa olla niin ikään laiton, mikäli työnantaja palkkaa toisen työntekijän ennen irtisanomista tai sen jälkeen samankaltaisiin tehtäviin.

Menettelysäännökset

Mikäli työnantaja haluaa päättää työntekijän työsopimuksen, on työnantajan noudatettava työsopimuslain mukaisia menettelysäännöksiä. Työnantajan on syytä muistaa suorittaa ainakin seuraavat toimet:

  • Vetoa päättämisperusteeseen mahdollisimman nopeasti sen havaittuasi.
  • Selvitä voidaanko työntekijä sijoittaa toisiin tehtäviin.
  • Muista varoittaa työntekijää ennen työsuhteen päättämistä.
  • Varaa työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi.
  • Toimita työntekijälle kirjallinen työsuhteen päättämisilmoitus.
  • Maksa työsuhdesaatavat työsuhteen päättymispäivään mennessä.
  • Toimita työntekijälle työtodistus.
[special_heading3 title_content= ”Ottakaa yhteyttä, ja pyytäkää tilannettanne koskeva maksuton alkukartoitus.” h_tag= ”h3” title_color= ”” sub_title1= ”” sub_title2= ”Antti Sippola, OTM, puh. 045 269 8891, antti.sippola@premilex.fi” top_caption_color= ”#757575” bottom_caption_color= ”#757575” top_caption_size= ”” bottom_caption_size= ”30” top_caption_font= ”h6” bottom_caption_font= ”special” top_caption_separator_color= ”#efefef” bottom_caption_separator_color= ”#efefef” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”rkbzN_gSE”][/special_heading3]