[special_heading title_content= ”URAKKA- JA SOPIMUSRIIDAT” title_color= ”” h_tag= ”h2” subtitle_spl_font= ”1” disable_separator= ”0” separator_style= ”0” icon_name= ”oshine_diamond” icon_color= ’{”id”:”palette:0″,”color”:”#000000″}’ separator_color= ”#efefef” separator_thickness= ”1” separator_width= ”40” separator_pos= ”0” title_align= ”center” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”HJggX_gHV”]

Käänny kokeneen asiantuntijan puoleen. Yrityksenne vakuutus kattaa yleensä lakimieskulunne riitatilanteissa.

[/special_heading]

Useimpiin yritysvakuutuksiin kuuluu oikeusturvaosa, joka kattaa lakimieskulut silloin, kun kyse on riita-asiasta, kuten urakkariidasta. Voimme tehdä oikeusturvaa koskevan hakemuksen vakuutusyhtiöön asiakkaamme puolesta, eikä meillä päätöstä toimeksiannon aloittamisesta tarvitse koskaan tehdä ennen kuin vakuutuspäätös on saatu.

Urakat koostuvat usein pitkistä ja monimutkaisistakin sopimusketjuista, joissa osapuolina saattavat olla niin pääurakoitsija ja aliurakoitsija, kuin toisaalta myös tilaaja ja tilaajien rahoittajat. Urakkasopimuksen sisältö asettaa lähtökohdat urakan oikeudellisten vastuusuhteiden tulkinnalle. Urakkasopimuksen tulkinnassa on varsinaisen urakkasopimuksen lisäksi merkitystä myös muun muassa:

  • osapuolten välisillä neuvottelupöytäkirjoilla
  • osapuolten välisellä sähköpostikirjeenvaihdolla
  • alan yleisillä normeilla, kuten YSE 1998 -ehdoilla
  • osapuolten menettelyllä työmailla

Meillä on laaja kokemus [linkki referensseihin] erilaisista rakennusalan riita-asioista ja niihin liittyvistä oikeudenkäynneistä. Asiantuntemuksemme kattaa urakan eri vaiheet maanrakennuksesta aina jo luovutetun kiinteistön takuukysymyksiin asti.

Rakennuslan riidat vaativat lakitoimistolta myös laajaa rakennusteknistä osaamista.

Kun rakennusalan riitaa käsitellään tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä on tyypillisenä ongelmana se, ettei asiaa ratkaisevalla tuomarilla välttämättä ole riittävää rakennusteknistä tietotaitoa ymmärtää, ovatko osapuolet täyttäneet urakkasopimuksen mukaiset velvoitteensa oikein.

Siksi onkin tärkeää, että asianosainen pystyy nimeämään oikeudenkäyntiin todistajiksi rakennusalan vakuuttavimpia asiantuntijoita. He kertovat oman asiantuntemuksensa nojalla omat näkemyksensä asian rakennusteknisistä yksityiskohdista. Näillä lausunnoilla voi olla merkittävä vaikutus tuomarin mielipiteeseen, ja siten myös oikeudenkäynnin lopputulokseen.

Meidän kauttamme saat avuksesi urakkasopimuksiin liittyvissä riitatilanteissa rakennusalaan erikoistuneen lakimiehen lisäksi myös laajan rakennusalan asiantuntijaverkostomme.

Hoidamme jatkuvasti ja menestyksellä rakennusalan riitoja yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Usein onnistumme turvaamaan asiakkaamme edut ilman varsinaista oikeudenkäyntiä, toimimalla aktiivisesti neuvottelijana jo ennen kuin osapuolten väliset riitaisuudet ehtivät kärjistymään.

Ota yhteyttä ja pyydä maksuntonta alkukartoitusta! puh. 045 269 8891 tai antti.sippola@premilex.fi