[special_heading title_content= ”TRATTA” title_color= ”” h_tag= ”h2” subtitle_spl_font= ”1” disable_separator= ”0” separator_style= ”0” icon_name= ”oshine_diamond” icon_color= ’{”id”:”palette:0″,”color”:”#000000″}’ separator_color= ”#efefef” separator_thickness= ”1” separator_width= ”40” separator_pos= ”0” title_align= ”center” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”HJggX_gHV”]

Mikäli olet saanut perintäkirjeen tai tratan, kannattaa ottaa välittömästi yhteys asiantuntevaan lakimieheen, jotta tratta saadaan poistettua.

[/special_heading]

Mitä tratasta seuraa?
Mikäli velkoja on lähettänyt velalliselle tratan ja velallinen ei ole reagoinut siihen, on velkojalla oikeus protestoida saatava 10 päivän kuluessa tratan lähettämisestä. Kun tratta protestoidaan, julkaistaan velallisen maksuhäiriöstä tieto joko julkisella protestilistalla (mm. Kauppalehdessä) tai vaihtoehtoisesti maksuhäiriöstä tehdään merkintä luottotietorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä säilyy luottotietorekisterissä usean vuoden ajan, ja vaikuttaa luonnollisesti esim. yhtiön mahdollisuuksiin saada rahoitusta.
Tratta voidaan kiistää
Trattaa voidaan käyttää vain erääntyneen, selvän tai riidattoman saatavan perimiseksi. Mikäli vaadittu saatava on riitainen esimerkiksi sen vuoksi, että saatavan perusteena olevaa sopimusta ei ole solmittu, suoritusta ei ole tehty taikka suorituksessa on ollut virhe, on velallisella oikeus kiistää saatava. Saatavan perustellun kiistämisen jälkeen velkojan on keskeytettävä perintä ja luottotietorekisterin ylläpitäjän on poistettava maksuhäiriömerkintä rekisteristä.
[special_heading3 title_content= ”Mikäli olette saaneet perintäkirjeen tai tratan taikka tratta on jo julkaistu, ja tarvitsette apua saatavan kiistämisessä ja perintätoimien keskeyttämisessä, ottakaa yhteyttä lakimiehiimme. Voimme varmasti olla avuksenne asiassa!” h_tag= ”h4” title_color= ”” sub_title1= ”” sub_title2= ”Antti Sippola, OTM, puh. 045 269 8891, antti.sippola@premilex.fi” top_caption_color= ”#757575” bottom_caption_color= ”#757575” top_caption_size= ”” bottom_caption_size= ”32” top_caption_font= ”h6” bottom_caption_font= ”special” top_caption_separator_color= ”#efefef” bottom_caption_separator_color= ”#efefef” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”rkbzN_gSE”][/special_heading3]