[special_heading title_content= ”YKSIPUOLINEN VELKOMUSTUOMIO” title_color= ”” h_tag= ”h2” subtitle_spl_font= ”1” disable_separator= ”0” separator_style= ”0” icon_name= ”oshine_diamond” icon_color= ’{”id”:”palette:0″,”color”:”#000000″}’ separator_color= ”#efefef” separator_thickness= ”1” separator_width= ”40” separator_pos= ”0” title_align= ”center” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”HJggX_gHV”]

Mikäli yhtiöönne on kohdistettu yksipuolinen tuomio, kannattaa viipymättä kääntyä kokeneen asiantuntijan puoleen. Toimistomme on hoitaa jatkuvasti asiakkailleen tuomion takaisinsaanteja, joissa velan täytäntöönpano keskeytetään tai velkomustuomio kumotaan lopullisesti.

[/special_heading]

Mikä on yksipuolinen velkomustuomio?
Mikäli velkoja on vaatinut kanteelta suoritusta velalliselta, ja velallinen ei ole vastannut kanteeseen määräajassa, ratkaistaan asia yksipuolisella tuomiolla. Tällöin velkojan nostama kanne hyväksytään. Yksipuolinen tuomio on ulosottokelpoinen ja se julkaistaan esimerkiksi Kauppalehden ja Asiakastiedon protestilistoilla.
Velkomustuomion vaikutukset voidaan kumota takaisinsaannin kautta
Yksipuoliseen tuomioon on mahdollista hakea takaisinsaantia, mikäli velallinen voi perustellusti riitauttaa saatavan. Saatava voi olla riitainen esimerkiksi sen vuoksi, että saatavan perusteena ollutta sopimusta ei todellisuudessa ole solmittu, velkojan omaa suoritusta ei ole sovitulla tavalla tehty taikka suorituksessa on ollut virhe. Onnistunut takaisinsaantihakemus johtaa siihen, että kanne palaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.
Takaisinsaannin yhteydessä on mahdollista hakea täytäntöönpanon keskeytystä. Mikäli hakemus hyväksytään, ei saatavan perintää voida jatkaa ulosottoteitse ja velkomustuomiota koskeva merkintä poistetaan luottotietorekisteristä. Tämä on aina ehdoton tavoitteemme.
[special_heading3 title_content= ”Onko yrityksenne saanut yksipuolisen tuomion? Ota yhteyttä lakimiehiimme, niin selvitämme nopeasti ja maksutta, onko tilanne ratkaistavissa takaisinsaantihakemuksella.” h_tag= ”h3” title_color= ”” sub_title1= ”” sub_title2= ”Maksuton yhteys lakimiehiimme: puh. 045 269 8891 tai antti.sippola@premilex.fi ” top_caption_color= ”#757575” bottom_caption_color= ”#757575” top_caption_size= ”” bottom_caption_size= ”30” top_caption_font= ”h6” bottom_caption_font= ”special” top_caption_separator_color= ”#efefef” bottom_caption_separator_color= ”#efefef” hide_in= ”” css_id= ”” css_classes= ”” animate= ”1” animation_type= ”none” animation_delay= ”0” animation_duration= ”300” padding= ’{”d”:””}’ margin= ’{”d”:””}’ border_style= ’{”d”:”solid”,”l”:”solid”,”t”:”solid”,”m”:”solid”}’ border= ’{”d”:””}’ border_color= ”” border_radius= ”” box_shadow= ”0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)” key= ”rkbzN_gSE”][/special_heading3]