Suomi ja Viro sopineet kaupparekisterien automaattisesta tietojenvaihdosta

Suomi ja Viro ovat tehneet sopimuksen automaattisesta tietojenvaihdosta. Sopimuksen mukaan maiden kaupparekisterit voivat hakea toistensa tietoja automaattisesti palveluväylän kautta. Sopimus on uusi askel Suomen ja Viron digitaalisessa kehitystyössä. Esimerkiksi veroviranomaiset Suomessa ovat jo aiemmin ryhtyneet vaihtamaan tietoja vastaavalla tavalla. Käytännössä automaattinen tietojenvaihto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Suomen kaupparekisteri voi hakea tarvitsemansa tiedot virolaisista osakeyhtiöistä suoraan Viron kaupparekisteristä.